Kontakt

Sajmišna cesta 8, 10000 Zagreb

info@saz.hr

+385 1 660 99 00

+385 1 660 99 15

Opće informacije

IBAN: HR1823300031153228208
IBAN: HR2624840081100419582
Matični broj: 03219321
OIB: 43375729792

Sajam automobila Zagrebd.o.o.
Sajmišna cesta 8, 10000 Zagreb

Kontaktirajte nas

 

Uprava sajma

posluje sve dane od 07:00 – 15:00 sati.

Sajam automobila Zagreb d.o.o.
Sajmišna cesta 8, HR-10010 Zagreb
T: +385 1 660 99 00
F: +385 1 660 99 15
E: info@saz.hr

Sajam vozila

posluje nedjeljom od 07-00 – 15:00 sati,
a ulaz vozila počinje od 05:00

T: +385 1 660 99 00
F: +385 1 660 99 15

Sajam robe i antikviteta

posluje srijedom i nedjeljom od 06:00 – 14:00

T: +385 1 660 99 10
F: +385 1 660 99 15
E: info@saz.hr

Drago Obad,

direktor

T: +385 1 660 99 00
T. +385 1 660 99 14
F: +385 1 660 99 15
E: obad@sajam-automobila-zagreb.hr

Miroslav Filipčić,

izvršni direktor

T: +385 1 660 99 00
T: +385 1 660 99 14
F: +385 1 660 99 15
E: filipcic@saz.hr

Filip Petrović,

voditelj

T:+385 1 660 99 00
E: petrovic@saz.hr

Klara Majetić,

administrator

T: +385 1 660 99 00
E: majetic@saz.hr